Kanadské bodovanie po 16.kole

26.01.2015 18:35
Hráč Z B G A
Martin Václav 13 24 20 4
Michal Balala 15 23 10 13
Boris Šimo 15 18 10 8
Miloš Gavač 13 17 6 11
Jozef Vido 14 10 7 3
Daniel Vido 11 10 6 4
Jozef Imriška 13 9 5 4
Andrej Pokorný 10 9 3 6
Radoslav Vido 11 8 2 6
Aleš Balala 9 5 4 1
Milan Zatovič 11 4 2 2
Marek Bumbál 15 3 1 2
Milan Vido 11 2 1 1
Marián Bielik 1 1 1 0
Rastislav Sučanský 4 1 1 0
Daniel Imriška 1 1 0 1